to jest strona testowa --- --- --- --- --- ---
TOTAL TIME = 0.081000
--- --- --- --- --- ---